Upgrade naar de nieuwe Edge-browser of gebruik Chrome, Firefox of Safari om door te gaan. De ADI Global Distribution-site zal na 12 maart 2021 Internet Explorer niet meer ondersteunen. close button
Privacyverklaring en cookies

              Privacyverklaring en cookies

 

              Laatst bijgewerkt op 3 januari 2019

              Inleiding

ADI-GARDINER NETHERLANDS BV. (“Bedrijf”, “onze”, “ons” of “wij”), de “verwerker” van de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen overeenkomstig deze Privacyverklaring, zet zich in om uw privacy te beschermen.In deze Privacyverklaring worden de stappen uiteengezet die wij ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u een bezoek brengt aan of gebruikmaakt van onze websites of toepassingen die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevatten (tezamen onze “Sites”), of wanneer u contact opneemt met ons.Er wordt beschreven hoe wij persoonlijke gegevens met betrekking tot u verwerken, met inbegrip van de typen persoonlijke gegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken, de typen derden met wie wij deze delen, en alle rechten die u kunt hebben met betrekking tot dergelijke gegevens.Een persoonlijk gegeven is een gegeven of een combinatie van gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren.

 

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer u onze Sites bezoekt die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevatten, of wanneer u contact opneemt met ons, bijvoorbeeld met een opmerking, vraag om inlichtingen of verzoek om klantondersteuning.Persoonlijke gegevens die over u worden verzameld in verband met andere websites, producten, diensten of mobiele toepassingen van het Bedrijf (met inbegrip van deze die door onze tot de groep behorende bedrijven aan u beschikbaar worden gesteld), kunnen vallen onder verschillende privacyverklaringen.Het is belangrijk dat u deze Privacyverklaring leest samen met andere privacyverklaringen of andere kennisgevingen die wij u kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig ervan bewust bent hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken.

 

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze Sites of contact op te nemen met ons, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken op de in deze Privacyverklaring beschreven wijze.Uw gebruik van onze Sites en alle gegevens die u erlangs verstrekt, zijn te allen tijde onderworpen aan deze Privacyverklaring en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Sites.

 

 

              BELANGRIJKE KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER):INWONERS VAN DE EER KUNNEN HET RECHT HEBBEN OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN BEPAALDE TYPEN VERWERKINGSACTIVITEITEN BETREFFENDE HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING, MET INBEGRIP VAN ACTIVITEITEN WAARBIJ WIJ STEUNEN OP EEN GERECHTVAARDIGD BELANG OM HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN OF WAARBIJ WIJ HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING.IN SOMMIGE GEVALLEN KUNNEN WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN AANVOEREN OM DOOR TE GAAN MET HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, IN WELK GEVAL WIJ NIET VERPLICHT ZIJN OM GEHOOR TE GEVEN AAN UW VERZOEK

 

Klik op een van de onderstaande koppelingen om te gaan naar de sectie die u interesseert:

 

 1. Onze verzameling van gegevens
 2. Ons gebruik van gegevens
 3. De rechtsgrond op basis waarvan wij gegevens verwerken
 4. Gegevens anonimiseren
 5. Hoelang wij gegevens bewaren
 6. Openbaarmaking van gegevens
 7. Internationale doorgiften
 8. Beveiliging
 9. Cookies
 10. Niet bijhouden
 11. Uw rechten
 12. Gegevens van kinderen
 13. Koppelingen naar andere websites
 14. Contact opnemen met ons

 

 1. Onze verzameling van gegevens

 

 1. Informatie die rechtstreeks van u wordt verzameld.

Wanneer u onze Sites bezoekt, kunnen wij u om persoonlijke gegevens vragen om een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren waarom u hebt verzocht.

U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons verstrekken wanneer u contact opneemt met ons (bijvoorbeeld met een opmerking, vraag om inlichtingen of verzoek om klantondersteuning) of u zich registreert voor een account om onze Sites te gebruiken.

 

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze Sites gebruikt, kunnen met inbegrip zijn van:

             
 

 • Identiteitsgegevens, zoals uw naam, titel, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysiek adres (met inbegrip van straat, plaats, provincie, postcode en/of land);
 • Registratiegegevens, zoals gegevens die door u worden verstrekt wanneer u zich registreert voor een account om onze Sites te gebruiken, met inbegrip van gebruikersnamen en wachtwoorden;
 • Aanwervingsgegevens, met inbegrip van gegevens die worden ingediend in verband met een sollicitatie voor of vraag om inlichtingen over een job (zoals hieronder beschreven);
 • Marketing- en communicatiegegevens, met inbegrip van uw marketingvoorkeuren en uw abonnementen op onze publicaties;
 • Financiële gegevens, met inbegrip van kredietkaart- of andere financiële rekeninggegevens met als doeleinde ons in staat te stellen uw aankoop te vergemakkelijken van producten en diensten van het Bedrijf die beschikbaar kunnen zijn op onze Sites;
 • Gegevens voor exportcontrole, zoals uw nationaliteit, burgerschap en land van woonplaats, die het voor ons mogelijk maken om te bepalen of u in aanmerking komt voor regelgevingen voor exportcontrole om informatie over bepaalde technologieën te ontvangen;
 • Transactiegegevens, met inbegrip van vragen om inlichtingen over en bestellingen van onze producten en diensten en gegevens van betalingen aan en van u;
 • Gegevens over registratie voor evenementen, met inbegrip van gegevens die u verstrekt bij het invullen van e-registratieformulieren; en

 

 • Uw feedback, met inbegrip van feedback van u over onze Sites en ook over onze producten en diensten in het algemeen.

 

Wanneer u de verzochte gegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij niet staat zijn om u de verzochte dienst te verlenen of uw transactie te voltooien.

 

 1. Gegevens die wij over u verzamelen.

Wij verzamelen bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze Sites, met inbegrip van:

 

 • Gebruiksgegevens, met inbegrip van gegevens over hoe u onze Sites gebruikt, welke pagina’s u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, het materiaal waartoe u toegang krijgt, de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot de Site, de website vanwaar u bent gelinkt naar een van onze Sites, en andere acties die zijn ondernomen op de Sites; en
 • Technische gegevens, zoals uw Internet Protocol-adres (IP), het type, de mogelijkheden en taal van uw browser en uw besturingssysteem.

 

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken op onze Sites, raadpleegt u de onderstaande sectie met als titel “Cookies”.

 

 

 1. Geolocatiegegevens.Voor bepaalde Sites kunnen wij met uw uitdrukkelijke toestemming de precieze, realtime locatie (dit wil zeggen geolocatie) van uw mobiele apparaat verzamelen.

Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het vergemakkelijken van uw gebruik van de Sites.

De geolocatie van uw mobiele apparaat kan openbaar worden gemaakt aan onze dienstverleners die deze gegevens kunnen verwerken in verband met het namens ons verlenen van diensten.

Nadat u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van de precieze, realtime locatie van uw mobiele apparaat, kunt u die toestemming aanpassen door uw voorkeuren voor Locatieservices of Locatievoorzieningen te beheren via de instellingen van uw mobiele apparaat.

 

 1. Informatie die wordt verzameld bij derden.In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet kunnen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen bij derden, zoals socialemediawebsites/-toepassingen, die wij kunnen combineren met de gegevens die wij al over u in ons bezit hebben om ons te helpen onze Sites te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren en voor andere doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

 

 1. Ons gebruik van gegevens
   

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze Sites of wanneer u contact opneemt met ons, gebruiken voor doeleinden die met inbegrip zijn van:

 

 • Diensten en transacties.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om diensten te leveren aan u of transacties uit te voeren waarom u hebt verzocht, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrekken van informatie over door u gekochte of anderszins gebruikte producten of diensten van het Bedrijf, het registreren van gekochte producten, het verwerken van productbestellingen, het behandelen van garantieclaims, het vervangen van producthandleidingen, het beantwoorden van verzoeken om klantenservice en het vergemakkelijken van het gebruik van onze Sites.

 

 

 • Onze activiteiten en Sites beheren en beschermen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze activiteiten en onze Sites te beheren en te beschermen, met inbegrip van probleemoplossing, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens.

 • Onze activiteiten, Sites, producten en diensten verbeteren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om activiteitsanalyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen om de kwaliteit van onze activiteiten, Sites, producten en diensten (met inbegrip van nieuwe producten en diensten) te ontwikkelen en te verbeteren, bijvoorbeeld door onze Sites aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

 • Marketing.

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die interessant kunnen zijn voor u, en om op andere manieren met u te communiceren over aanbiedingen, evenementen en nieuws, enquêtes, speciale aanbiedingen en gerelateerde onderwerpen.

Voor marketingcommunicatie die via e-mail wordt verzonden, kunt u zich te allen tijde gratis afmelden door de koppeling voor uitschrijven te gebruiken in eender welke e-mail met marketingmateriaal die u van ons ontvangt, of door contact op te nemen met ons via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Afhankelijk van uw land van woonplaats, kunt u zich ook afmelden voor andere typen marketingcommunicatie; neem voor meer informatie contact op met ons via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens.

 • Sollicitaties voor een tewerkstelling.

In verband met een sollicitatie voor of vraag om inlichtingen over een job kunt u ons gegevens over uzelf verstrekken, zoals een cv, professionele referenties, gegevens over .

Wij en leden van onze groep kunnen deze gegevens gebruiken ten behoeve van tewerkstellingsoverwegingen en zoals anderszins uiteengezet in eender welke aparte privacyverklaring of andere kennisgeving die beschikbaar wordt gesteld in verband met uw sollicitatie.

Onderzoek en analyse.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onderzoek en analyse uit te voeren om ons te helpen uw aankoopvoorkeuren te analyseren, de producten en diensten te identificeren die het best voldoen aan uw behoeften, en de effectiviteit te meten van de advertenties die wij weergeven aan u.

 • :

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken om fraude, inbreuken op intellectueel eigendom, schendingen van onze algemene voorwaarden, schendingen van de wet of ander misbruik van onze Sites te detecteren, te voorkomen en erop te reageren.

 

Wanneer dit is toegestaan door de wet, kunnen wij de gegevens die wij via onze Sites verzamelen, combineren met andere gegevens die wij over u in ons bezit hebben (zoals gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten), om u een verbeterde en consistente klantervaring te bieden bij interactie met ons of voor andere doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

 

 1. De rechtsgrond op basis waarvan wij gegevens verwerken

 

Wanneer de wet dit vereist, zorgen wij ervoor dat er een rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.In de meeste gevallen is de rechtsgrond als volgt:

 

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die wij verlenen aan u;
 • de verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven, met inbegrip van naleving van de van toepassing zijnde wetten, regelgevingen, verzoeken van overheidswege en verzoeken van parastatale instellingen, rechterlijke bevelen of dagvaardingen;
 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer opgegeven doeleinden (bijvoorbeeld marketing); of
 • de verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te realiseren, bijvoorbeeld om onze Sites, producten en/of diensten te ontwikkelen en te verbeteren ten behoeve van onze klanten.

 

 1. Gegevens anonimiseren

 

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren.Geanonimiseerde gegevens worden niet beschouwd als persoonlijke gegevens en zijn bijgevolg niet onderworpen aan deze Privacyverklaring.Wij kunnen voor elk doeleinde geanonimiseerde gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

 

 1. Hoelang wij gegevens bewaren

 

De duur van de periode waarvoor wij uw persoonlijke gegevens opslaan, varieert afhankelijk van het doeleinde van de verwerking.Zolang u klant bent van het Bedrijf, slaan wij bijvoorbeeld persoonlijke gegevens op die nodig zijn om u producten en diensten te verstrekken of om door u verzochte transacties te vergemakkelijken.In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor marketingdoeleinden totdat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van verdere directmarketingcommunicatie.Als u een sollicitatie voor een tewerkstelling indient via onze Sites, bewaren wij gegevens van uw sollicitatie zoals uiteengezet in de privacyverklaring of andere kennisgeving die in verband met uw sollicitatie aan u beschikbaar wordt gesteld, of zoals de wet dat anderszins vereist.In alle andere gevallen slaan wij uw persoonlijke gegevens op zolang dat nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, waarna deze worden geanonimiseerd (wanneer de van toepassing zijnde wet dat toestaat), verwijderd of vernietigd.

 

 1. Openbaarmaking van gegevens
   

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde derden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, met inbegrip van zoals hieronder uiteengezet.

 

 • Onze tot de groep behorende bedrijven.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk delen met onze gelieerde bedrijven en tot de groep behorende bedrijven voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

 • Dienstverleners.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, het uitvoeren van enquêtes, het verwerken van transacties, het analyseren van onze Sites en het uitvoeren van analyses om de kwaliteit van onze activiteiten, Sites, producten en diensten te verbeteren.

Wij vereisen van deze dienstverleners dat ze de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermen.

 • Distributeurs en andere vertrouwde zakenpartners.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden die onze producten distribueren, en andere vertrouwde zakenpartners voor doeleinden die met inbegrip zijn van het voor die derden mogelijk maken om marketingcommunicatie naar u te verzenden.

Dergelijk delen van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen.

 • Openbaarmaking in verband met transacties.

In verband met bepaalde transacties kunnen wij sommige van of al uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan financiële instellingen, overheidsinstanties en koeriersbedrijven of postdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie.

 • Openbaarmakingen in verband met overnames of afstotingen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het Bedrijf om strategische of andere zakelijke redenen beslist om activiteiten in sommige landen te verkopen, te kopen, af te stoten, te fuseren of anderszins te reorganiseren.

Wij kunnen gegevens die wij over u bijhouden, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk openbaar maken om over te gaan tot de onderhandeling of voltooiing van een fusie, overname, afstoting of verkoop van alle of een deel van de activa van het Bedrijf.

 • Openbaarmaking om andere redenen.

Wij kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken als de wet dat vereist of toestaat of wij te goeder trouw menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om wettelijke vereisten of de aan ons betekende instelling van een juridische procedure na te leven, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen of om in het geval van dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van een individu te beschermen.

 

 1. Internationale doorgiften

 

Wij zijn een wereldwijd actief bedrijf.in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet kunnen worden verzameld bij, doorgegeven aan en benaderd door het Bedrijf, onze tot de groep behorende bedrijven, leveranciers, distributeurs en andere zakenpartners en/of agenten die zich bevinden in landen buiten uw land of woonplaats, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, Mexico en India.Houd er rekening mee dat de privacybeschermingen en wettelijke vereisten, met inbegrip van de rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, in sommige van die landen mogelijk niet gelijkwaardig zijn aan deze in uw land van woonplaats.Wel

 

Gebruikers die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte (EER)

 

Waar vereist hebben wij passende waarborgen getroffen bij onze tot de groep behorende bedrijven, dienstverleners, contractanten, distributeurs en andere zakenpartners en agenten om ervoor te zorgen dat de doorgiften van persoonlijke gegevens buiten de EER op adequate wijze worden beschermd.Deze waarborgen omvatten doorgaans de EU-modelcontractbepalingen in overeenstemming met artikel 46(2) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.Voor meer informatie over de getroffen passende waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen neemt u contact op met ons via de gegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.

 

 

 1. Beveiliging

  Wij zetten ons in om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij gebruiken uiteenlopende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking die of dat onbevoegd is, met inbegrip van implementatie van de beveiligingsmaatregelen die mogelijk vereist zijn door de van toepassing zijnde wet.

Wel is het zo dat geen enkel informatiesysteem 100% veilig kan zijn en wij dus niet de absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens kunnen garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die u naar de Sites doorzendt, via netwerken waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van internet en draadloze netwerken.

De veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens hangt ook af van u.Wanneer wij u een gebruikers-id en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u deze hebt gekozen) om toegang te krijgen tot de Sites, bent u ervoor verantwoordelijk om die inlogreferenties vertrouwelijk te houden en deze niet aan anderen te onthullen.

 

 1. Cookies en vergelijkbare technologieën

 

 • Wat is een cookie?

 

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden gedownload naar uw harde schijf of naar het geheugen van uw browser wanneer u onze Sites bezoekt.Cookies zijn nuttig omdat ze helpen om de inhoud en opmaak van onze Sites te regelen en het voor ons mogelijk maken om de computers of andere apparaten te herkennen die eerder op onze Sites zijn geweest.Cookies voeren veel verschillende taken uit, zoals mogelijk maken dat onze Sites uw voorkeursinstellingen onthouden en ons helpen om de bruikbaarheid en prestaties van onze Sites en uw ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren.

 

Onze Sites kunnen ook elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als webbakens, ook wel single-pixel GIFs genoemd, die het voor ons mogelijk maken om het aantal gebruikers te tellen dat specifieke pagina’s heeft bezocht.Wij kunnen webbakens opnemen in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om te bepalen of berichten zijn geopend en dat er op basis ervan actie is ondernomen.

 

 • Categorieën van cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken

 

Cookies of vergelijkbare technologieën die op onze Sites kunnen worden gebruikt, kunnen qua type worden ondergebracht in een van vier categorieën:Strikt noodzakelijk, prestaties, functionaliteit en profiel, en advertenties.

             
 

             
 

              1. Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel aangezien ze u in staat stellen om onze Sites te bezoeken en de functies ervan te gebruiken, en dan vooral in verband met het zoeken naar informatie en het plaatsen van bestellingen.Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde diensten niet worden verleend.Deze cookies vergaren geen gegevens over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketing of om te onthouden waar op internet u bent geweest.Een voorbeeld van een strikt noodzakelijk cookie is een “winkelwagencookie”, dat wordt gebruikt om de producten te onthouden die u wilt kopen wanneer u producten toevoegt aan uw winkelwagen of verder gaat naar de kassa.

             
 

             
 

              2. Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u onze Sites gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u het vaakst gaat en of u foutberichten krijgt van bepaalde pagina’s.Deze cookies verzamelen gegevens die worden gebruikt om de manier waarop onze Sites werken te verbeteren.Zonder deze cookies kunnen wij niet leren hoe onze Sites presteren en kunnen wij geen relevante verbeteringen aanbrengen die uw browse-ervaring kunnen verbeteren.Voorbeelden van prestatiecookies die door onze Sites worden gebruikt, zijn met inbegrip van Google Analytics en Adobe Analytics (zie verdere bespreking hieronder).

             
 

             
 

              3. Functionaliteit- en profielcookies

Deze cookies maken het voor onze Sites mogelijk om door u verstrekte gegevens op te slaan, zoals uw taalvoorkeuren voor een site, en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor uw interacties met onze Sites.Ze onthouden bijvoorbeeld uw gebruikers-id en elementen van uw gebruikersprofiel.Ze zorgen er ook voor dat uw ervaring bij het gebruik van de Sites en onze marketinginspanningen relevant zijn voor u.Ze kunnen ook worden gebruikt om door u gevraagde diensten te verlenen, zoals het bekijken van een video of het reageren op een blog.Deze cookies worden niet gebruikt om uw browseactiviteit op andere websites bij te houden.

             
 

             
Zonder deze cookies kan een website eerder door u gemaakte keuzes niet onthouden of uw browse-ervaring niet personaliseren.Wij gebruiken bijvoorbeeld een cookie om uw taalvoorkeuren op te slaan, wat het voor ons mogelijk maakt om u zoekresultaten voor producten in de juiste taal te presenteren, en wij gebruiken een cookie om uw keuze op te slaan bij het verschijnen van de cookie-informatiebanner die wij weergeven op onze Sites.Dit cookie helpt ons om uw keuze bij het verschijnen van de cookie-informatiebanner te onthouden wanneer u vervolgens de site bezoekt waar u uw keuze bij de banner hebt gemaakt, en andere sites van het Bedrijf met hetzelfde domein of hetzelfde hoofddomein bezoekt.

             
 

             
 

              4. Advertentiecookies en vergelijkbare technologieën

Deze cookies of vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses.Ze kunnen ook worden gebruikt om de tijden dat u een advertentie ziet te beperken en ook om de effectiviteit van de advertentiecampagne te helpen meten.Deze cookies kunnen uw bezoeken aan andere websites bijhouden.Zonder deze cookies of andere technologieën zijn online advertenties die u tegenkomt, minder relevant voor u en uw interesses.

 

Wij staan derde advertentiepartners toe om cookies en andere technologieën te gebruiken om gegevens te verzamelen over uw browseactiviteiten in de loop der tijd en op verschillende websites wanneer u onze Sites gebruikt, met inbegrip van producten waarnaar u browset of die u koopt, en uw locatie.Voorbeelden van advertentiecookies of vergelijkbare technologieën die wij gebruiken, zijn Google AdWords en Facebook Pixels.

             
 

             
Uw cookievoorkeur instellen

U kunt via een cookie-informatiebanner bij uw eerste gebruik van onze Sites worden gevraagd om uw toestemming te geven voor ons gebruik van cookies zoals beschreven in deze Privacyverklaring.Gewoonlijk kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van uw browser aan te passen om cookies te weigeren of uit te schakelen.Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u niet in staat bent om de functies van de Sites of andere websites die u bezoekt, volledig te ervaren.

             
 

             
Ons gebruik van webanalyses

Wij gebruiken gangbare webanalyses om bezoeken aan onze sites bij te houden.Deze analyses worden geleverd door Google Analytics, Adobe Analytics, Facebook Pixels, Sitecore Analytics en Coveo (“Webanalyseproviders”).De gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van onze Sites (met inbegrip van uw IP-adres), worden doorgezonden naar en opgeslagen door onze Webanalyseproviders op hun servers.De Webanalyseproviders gebruiken die gegevens ten behoeve van het evalueren van uw gebruik van onze Sites, het samenstellen van rapporten over websiteactiviteit voor website-exploitanten en het verlenen van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.De Webanalyseproviders kunnen die gegevens ook doorgeven aan derden wanneer de wet vereist dat ze dat doen of wanneer dergelijke derden de gegevens namens hen verwerken.

             
 

             
Door deze instructies te volgen, kunt u zich afmelden voor webanalyses van Google, Adobe of Facebook of  anderszins regelen hoe deze technologieën worden gebruikt wanneer u onze sites bezoekt:

 

             
Koppeling voor het afmelden voor Google Analytics

Koppeling voor het afmelden voor Adobe Analytics

Koppeling naar privacyinstellingen op Facebook (u moet ingelogd zijn bij uw account)

 

             
 

 1. Niet bijhouden

 

Sommige webbrowsers kunnen signalen van het type “Niet bijhouden” doorzenden naar de Sites waarmee de gebruiker communiceert.Vanwege verschillen in de manier waarop webbrowsers deze functie inbouwen en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers willen dat die signalen worden doorgezonden of is het zelfs niet altijd duidelijk of ze zich ervan bewust zijn.Wij ondernemen momenteel geen actie in reactie op die signalen.

 

 1. Uw rechten

  U kunt bepaalde rechten hebben met betrekking tot persoonlijke gegevens over u die worden verzameld via de Sites of wanneer u contact opneemt met ons.

Als u een inwoner van de EER bent, kunnen de hieronder beschreven rechten op u van toepassing zijn.

Voor andere gebruikers zijn de rechten die op hen van toepassing zijn, afhankelijk van de wetten van hun land van woonplaats.

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet vergemakkelijken wij uw uitoefening van de rechten die op u van toepassing zijn.

 • Toegang:

U kunt het recht hebben op inzage, toetsing en correctie van persoonlijke gegevens die zijn verzameld via onze Sites of wanneer u contact opneemt met ons.

In sommige gevallen kunt u dat doen door te gaan naar de pagina waarop u de gegevens hebt verstrekt.

U kunt ons helpen om de juistheid van uw gegevens te handhaven door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen op het gebied van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

 • Bezwaar:

U KUNT HET RECHT HEBBEN OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN BEPAALDE TYPEN VERWERKINGACTIVITEITEN BETREFFENDE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ACTIVITEITEN WAARBIJ WIJ STEUNEN OP EEN GERECHTVAARDIGD BELANG OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN OF WAARBIJ WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING.

IN SOMMIGE GEVALLEN KUNNEN WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN AANVOEREN OM DOOR TE GAAN MET HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, IN WELK GEVAL WIJ NIET VERPLICHT ZIJN OM GEHOOR TE GEVEN AAN UW VERZOEK.

 • Wissing:

U kunt het recht hebben om te verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

 • Beperking:

U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt betwist.

 • Gegevensoverdraagbaarheid:

U kunt het recht hebben om uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden te ontvangen en te hergebruiken.

Dit staat bekend als het recht op gegevensoverdraagbaarheid en vereist van ons waar van toepassing dat wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verhuizen, kopiëren of doorgeven naar u of (waar technisch haalbaar) een door u gekozen derde zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid ervan.

 • Toestemming: Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u het recht hebben om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met ons via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring of door in het geval van e-mailmarketing gebruik te maken van de koppeling voor uitschrijven in een van onze marketinge-mails.

Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van verwerking tot op dat moment.

 

Wij reageren op verzoeken van u om uw rechten uit te oefenen binnen de door de wet vereiste termijnen.Wanneer de wet dit toestaat, kunnen wij kosten in rekening brengen om uw verzoek te vergemakkelijken.Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact op met ons via de contactgegevens die worden uiteengezet aan het einde van deze Privacyverklaring.Wij kunnen stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij actie ondernemen in reactie op een verzoek.Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens de wet inzake gegevensbescherming niet naleeft, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw jurisdictie die belast is met het toezicht op de naleving van de wet inzake gegevensbescherming.Wij zouden het echter op prijs stellen als wij de kans krijgen om in te gaan op uw bekommernissen. Mocht u een klacht hebben, neem dan gerust contact op met ons.

 

Als u vragen hebt over uw rechten of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een informatieaanvraag over privacy indienen via de volgende koppeling:

[email protected]

 

 

 1. Gegevens van kinderen

  Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen en targeten of richten onze Sites niet op kinderen.

De betekenis van “kinderen” is onderworpen aan de wetten en regelgevingen in de jurisdictie van waar u zich bevindt.

 1. Koppelingen naar andere websites

  Onze Sites kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die websites, producten en diensten, hun beleid of hun verzameling of andere verwerking van uw persoonlijke gegevens.

De praktijken van die derden met betrekking tot gegevens die via hun websites, producten of diensten worden verzameld, worden beheerst door hun eigen privacybeleid.

Wij moedigen u aan om meer te weten te komen over het privacybeleid van die derden.

 1. Contact opnemen met ons

  Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze omgang met uw persoonlijke gegevens, een klacht wilt indienen of contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, neemt u contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens.

Wij gaan snel in op uw bekommernis en streven ernaar om te komen tot een bevredigende oplossing.

 

https://qa.adiglobal.nl/ContactUs

 

 1. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

  Wij kunnen deze Privacyverklaring af en toe bijwerken.

Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan en onderaan de Privacyverklaring en ondernemen wij aanvullende stappen die de wet mogelijk vereist.

              Laatst bijgewerkt op 3 januari 2019

close button